هانيه بيداد بانوي روئينگ ايران در المپيک جوانان: از ابتدا براي موفقيت در المپيک جوانان قايقراني را آغاز کردم/ پس از کسب سهميه کار سخت تري پيش رو داشتم