به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا؛ تیم های ملی آبهای آرام زیر ۲۳ سال، جوانان و پارکانو عازم ازبکستان شدند