مسابقات پاراکانو قهرمانی آسیا با قهرمانی ایران به پایان رسید؛ جمع مدال های ایران به ۸ رسید/ عیوضی، بهروزی راد و سلطانی طلا و آغنده نقره کسب کردند