ياسمن رضاسلطاني ورزشکار تيم ملي اسلالوم جوانان: سطح مسابقات بالاتر از انتظار بود / کسب ۲ مدال نقره خستگي همه سختي ها را جبران کرد