با برگزاري رقابت هاي دور مقدماتي مسافت 1000 متر در درياچه آزادي؛ مسابقات قهرماني کشور و انتخابي تيم ملي آبهاي آرام مردان آغاز شد