رئیس هیات قایقرانی استان اصفهان: کار دشواری برای تکرار نتایج درخشان امسال در پیش داریم