هفته سوم ليگ برتر کانوپولوي بانوان در اراک برگزار شد