بهترين دروازه بان ليگ برتر بانوان خانم زهراعليزاده از تيم خراسان رضوي انتخاب شد