اعزام قايقرانان به کاپ‌هاي جهاني بستگي به رکوردهاي آنها دارد