تيم هاي ملي کانوپولو جهت حضور در مسابقات اسيايي 13 خرداد عازم چين تايپه شدند