با صعود به ليگ برتر کار بسيار سختي را پيش رو داريم