اولين دوره مسابقات تکنيک قايقراني آبهاي آرام پايگاههاي قهرماني کشوربه مناسبت دهه مبارک فجر برگزار مي شود