هفته پاياني مسابقات ليگ برتر آقايان براي کسب مقام پنجم تا هفتم در ١٦ اسفند ماه در کرج با انجام ٣ بازي برگزار خواهد شد