هفته دوم از مسابقات نيم فصل دوم بانوان 10 اسفند ماه به ميزباني هيات قزوين برگزار خواهد شد