با قهرماني تيم کرمانشاه در رده سني بزرگسالان به پايان رسيد