مراسم عزاداري حضرت فاطمه (س) در برج قايقراني برگزار مي شود