پاروزنان ايران به کار خود در مسافت 200 متر پايان دادند