دومين مرحله مسابقات جت اسکي انتخابي تيم ملي با شناخت نفرات برتر به پايان رسيد