اولين دوره کلاس مربيگري درجه 3 بادباني برگزار مي شود