تيم روئينگ دونفره تک پارو کشورمان در مسابقات قهرماني جهان کار سختي در پيش دارد