رقابتهاي مرحله نيمه نهايي مسافت 1000 متر برگزار شد