مردان بزرگسال در مسافت 500 متر مسابقات مقدماتي به مصاف هم رفتند