هفته اول ليگ دسته يک کانوپولو آقايان 6آبان با انجام 10 بازي در درياچه آزادي به پايان رسيد