قايقرانان ايران با ثبت 2 رکورد در مسابقات کاپ يک جهان عازم لهستان شدند