مردان بزرگسال در مسابقات مرحله نيمه نهايي K4 مسافت 1000 متر به مصاف هم رفتند