جلسه باشگاههاي برتر . دسته يک بانوان و آقايان با حضور نمايندگان باشگاهها ديروز 10 مرداد در فدراسيون قايقراني با انجام قرعه کشي تيمها به پايان رسيد