احمدرضا طالبيان موفق به کسب مدال طلا در مسافت 5000 متر شد