هفته سوم ليگ دسته يک کانوپولو بانوان با انجام 15 بازي در 19آذرماه به ميزباني هيات فارس برگزار گرديد