احداث پيست اسلالوم شهر بانه در دستور کار قرار گرفت