دبیران فدراسیون قایقرانی و فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس دیدار کردند