اولین پیست اسلالوم استان اصفهان در نجف آباد احداث می شود