جلال دریس: در حال تکمیل زیرساخت‌های هیات خوزستان هستیم