جلسه هم اندیشی برگزاری دوره های آموزش مجازی قایقرانی برگزار شد