دیدار نائب رئیس بانوان فدراسیون قایقرانی با معاون وزیر ورزش