کارگاه آموزشی و آشنایی با قایقرانی در خرم آباد برگزار شد