حضور کتایون اشرف در وبینار کمیسیون زنان فدراسیون جهانی قایقرانی