رئیس هیات قایقرانی خراسان رضوی: استعدادیابی اولویت ما در سال جاری است