تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون قایقرانی و مجتمع پزشکی کیان بابلسر