رئیس هیات قایقرانی استان کردستان: برای سال آینده هدف گذاری ویژه داریم