محمدمهدی کنارنگ: قهرمانی کشور انگیزه‌‌مان را بالا برد