کسب یک طلا و یک برنز دیگر توسط زمانی و صیاد مومن در ماراتن قهرمانی آسیا