توضیحات رئیس کمیته آموزش در خصوص مهلت ثبت نام دوره های آنلاین