مهسا مجللی: برگزاری مسابقات و لیگ انگیزه ورزشکاران را در این شرایط بالا می‌برد