نگاه ویژه معاون وزارت ورزش و جوانان به قایقرانی
مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی برگزار شد