حریفان قایقرانان ایران در مسابقات ماراتن مشخص شدند