مسابقات قایقرانی ماراتن به مناسب روز نیروی دریایی ارتش برگزار شد