پیام تبریک علیرضا سهرابیان به وزیر میراث فرهنگی و عضو هیات رئیسه فدراسیون