مسعود بهرامی: تلاش کردیم آسیب‌های ناشی از کرونا را جبران کنیم