در پی برگزاری مجمع انتخاباتی با حضور رئیس فدراسیون قایقرانی؛
حسین سینکایی رئیس هیات قایقرانی استان مازندران شد