در دیدار رئیس فدراسیون قایقرانی با استاندار گلستان؛
راه‌اندازی پایگاه قهرمانی قایقرانی استان گلستان در دستور کار قرار گرفت